دفتر ازدواج شرق تهران

            خدمـات عقـد و عـروسـی

           کــالسکــه

a

عقد آریایی

خاطره انگیزتر و زیباتر کردن

مهم ترین لحظه زندگی با

مراسم عقد آریایی

a

دفتر ازدواج شرق

برگزاری مراسمات خطبه خوانی عقد

با جایگاهی خاص و رمانتیک

با مجموعه کالسکه

a

سالن عقد

اجرای مراسم عقد در فضایی زیبا و

خاطره انگیز همراه با موسیقی زنده و

تمامی امکانات

برگزاری مراسم عقد و ازدواج با پکیج های متنوع

e

خدمات سالن

”خدمات سالن شامل ثبت عقد، سفره رنگین و بی نظیر با امکان انتخاب پکیج”

پذیرایی و دستگاه رقص نور

”با سفارش رقص نور و بخار ، محیط جشن را شادتر و زیباتر کنید”

d

سفره عقد

”استفاده از سفره عقد بسیار زیبا و شکیل مخصوص مراسم عقد عروس و داماد”

a

دف زنی

”موسیقی زنده دف ، فضای مراسم شاد و ثبت لحظات شیرین”

عکاسی

”خاطره انگیز کردن مراسم عقد و ثبت خاطرات ازدواج شما با عکاسی”

d

اعزام عاقد

”اعزام عاقد به محل و نیز انتخاب عاقد توسط شما”