آیین پیوند آریایی

آیین پیوند آریایان را به صورت عمومی عقد آریایی می نامند.
در این نوع پیوند از متن عقد آریایی فارسی سلیس استفاده می شود که میهمانان حاضر در مراسم نیز بایست عروس و داماد را در بیان جمله های عقد آریایی همراهی کنند و این نشاط عقد را چند برابر خواهد کرد.
در حقیقت تنها دلیل برگزاری مراسم عقد آریایی، قسم یاد کردن عروس و داماد در برابر یکدیگر و در مقابل تمامی میهمانان است.
جمله ای نیز که عموما بارها در عقد آریایی تکرار خواهد شد، تعهد دادن برای وفاداری به همسر است که هر دو طرف باید آن را تکرار کنند.
معمولا برگزاری عقد آریایی در دفاتر ازدواج رایگان است و اینکار را تنها به تقاضای عروس و داماد انجام می‌دهند.
برخی نیز می گویند عقد آریایی ، همان عقد شرعی محسوب می شود و تنها به جای ادا کردن کلمات به زبان عربی، از زبان فارسی استفاده می شود؛ ولی لازم به ذکر است که برای عقد شرعی حتماً بایست از کلمات عربی استفاده شود تا عقد رسمی باشد.
معمولا در اکثر دفتر خانه های ازدواج، بعد از خواندن عقد شرعی، عقد آریایی را نیز که به زبان فارسی است برای عروس و داماد با ابیاتی از شعرهای حافظ و مولانا می خوانند تا هر دو طرف بهتر متوجه متنی که در عقد گفته می شود باشند ولی همان طور هم که در ابتدای مطلب به عرض رساندیم ، عقد آریایی حتماً باید بعد از عقد شرعی بیان شود و به تنهایی برای محرم شدن عروس و داماد کافی نیست.
عقد آریایی به این سبب دارای اهمیت است که بسیاری افراد زبان عربی را متوجه نمی شوند و از این حیث چیزی را که نمی فهمند قبول می کنند.
کالسکه، شکیل ترین دفتر ازدواج تهران پارس ، در ارائه تمامی خدمات، به بهترین شکل منتظر قدوم مبارک شما زوجین خوشبخت می باشد.