برگزاری مراسم عقد

در سال های اخیر عقد به سبک آریایی پرطرفدار شده و بسیاری از عروس و دامادها سعی به برگزاری مراسم عقد خود به سبک عقد آریایی دارند.

زبان برگزاری عقد آریایی پارسی است که عروس و داماد جملاتی را به هم می گویند و قول می دهند همدیگر را خوشبخت کنند.

حتی مهمانان حاضر در مراسم نیز با عروس و داماد در به زبان آوردن جملات عقد آریایی مشارکت می کنند. یکی از دلایل برگزاری این نوع عقد، سوگند یاد کردن عروس و داماد در حضور دیگران است که این نوع عقد را پرطرفدار کرده و دلیل دیگر هم می تواند تکرار جملاتی با مضمون تعهد زن و مرد در زندگی مشترک و وفادار بودن به هم باشد.

شما برای برگزاری مراسم عقد به سبک آریایی باید از قبل متن عقد را بخوانید و چند بار تکرار کنید تا برای بیان آن آمادگی لازم را داشته باشید. اما این مراسم یک مراسم تشریفاتی می باشد و در هر صورت برای ثبت عقد رسمی و محرم شدن باید عقد شرعی و عربی را انجام داد. در دفاتر ازدواج، حتی اگر خطبه آریایی خوانده شود بعد از قرائت آن، دوباره خطبه عقد را باید به همان سبک عقد شرعی و به زبان عربی خواند تا ازدواج به صورت رسمی صورت گیرد.

برگزاری مراسم عقد در سالن یا خانه

در گذشته اکثر این مراسم در خانه ی عروس برگزار می شد ولی هم اکنون بسیاری از عروس و دامادها تمایل به برگزاری مراسم عقد خود در یک سالن عقد تشریفاتی دارند.

برگزاری مراسم عقد در سالن از جهاتی دارای مزیت می باشد، از این منظر که همه چیز به صورت رسمی تر برگزار می شود و زحمت برپایی ملزومات مراسم بر عهده ی تشریفات آن سالن می باشد.

کالسکه، دفتر ازدواج تهرانپارس همواره سعی در رقم زدن و ثبت لحظات به بهترین نحو برای شما عروس و داماد های عزیز می باشد.

شما می توانید برای رزرو و تعیین وقت قبلی از سایت کالسکه اقدام کنید و با شماره تماس های ما تماس حاصل فرمایید.

سالن عقد کالسکه