خاستگاه ترکیبات سفره عقد

سفره عقد یکی از آیین های سنتی ایرانی است که در خانه یا سالن عقد تشریفاتی پهن می شود و عروس و داماد بر عروس و داماد هنگامِ قرائت خطبه ی عقد بالای آن می نشینند.
احتمالا امروزه جمع کثیری از عروس و داماد ها و اطرافیانشان از مفهوم و معانیِ اجزای سفره ی عقد آگاهی نداشته و اساسا ندانند که خاستگاه ترکیبات آن ها در چیست.
طبق رسوم قرآن مجید کتاب آسمانی مسلمانان به نشانه ی مورد تایید قرار داشتن وصلت از جانب خداوند و طلب یمن و برکات الهی که روبروی آینه و بالای جانماز قرار می گیرد.
آینه نیز همانطور که در خرید عروسی پس از قرآن، خرید آن در اولویت است، در سفره ی عقد نیز جایگاه برتری داشته و در صدر سفره و پیشگاه عروس و داماد قرار می گیرد.
پس از آن طبعا یک جفت شمعدان در دو سوی آینه قرار می گیرند.
شمع های روشن که درون آنها جای گرفته اند هنگام جاری شدن صیغه عقد در سالن عقد ، نماد آرزوی روشنایی و گرمی در پیوند زناشویی است.
جنس و نوع شمعدان نیز با قاب آینه یکی و معمولا نقره، برنز یا بلورین می باشد.
جانماز قبل از آینه پهن می شود و روی آن مهر و تسبیح شکیلی قرار می دهند تا گواهی بر پای بندی زوج نسبت یه اصول دین اسلام باشد و تبرک آن شامل حال عروس و داماد شود.
این سجاده و زیر مهری کوچک روی آن می تواند از جنس ترمه کهن ایرانی موروثی در خانواده با آستر ساتن خوش رنگی مانند زرشکی و غیره می باشد و یا آن را مخصوص و هماهنگ با عروس از مخمل سفید می دوزند و رویش را با نخ براق نقره ای سوزن دوزی می کنند .
کالسکه به عنوان سالن عقد شرق تهران ، آرزوی شادکامی و خوشبختی همه شما زوجین عزیز را دارد.