موسیقی زنده

موسیقی زنده

موسیقی زنده و دف زنی و …

عقد موقت

عقد موقت

خطبه خوانی و برگزاری مراسم عقد

مراسم عقد

مراسم عقد

مراسم و خواندن صیغه محرمیت

رستوران

رستوران

دارای رستوران برای پذیرایی شیرینی و شام و ناهار با ظرفیت 80 نفر

در رستورانی مجزا خارج از سالن عقد و در نزدیک ترین محل برای شما

خدمات سالن

خدمات سالن

شامل خدمات ثبت عقد و حضور عاقد و سفره ی رنگین و بی نظیر.

عقد آریایی، عکاسی، پذیرایی، دف زنی و نور پردازی و …

گل آرایی سفره عقد

گل آرایی سفره عقد

سفره ای رنگین و زیبا همراه با پذیرایی و عکاسی و نور پردازی و…

همراه با موسیقی زنده

و تمامی امکانات