مدارک لازم جهت ثبت ازدواج

اصل شناسنامه ها و کارت ملی زوجین و پدر زوجه و کپی تمام مدارک.

اگر ولی زوجه فوت کرده باشد، اصل یا برابر اصل گواهی فوت.

در صورت مطلقه بودن زوجه، اصل سند طلاق و در صورت فوت همسر سابق، اصل یا برابر گواهی فوت الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت معرفی نامه آزمایشگاه

اصل شناسنامه و یک قطعه عکس زوجین