مراسم حنابندان (قسمت اول)

جشن حنابندان در حقیقت جشنی است که قبل از شب عروسی در خانه عروس یا پدر او گرفته می شود.
بنابراین سعی کنید عقد و عروسی را در سالن عقد تشریفاتی برگزار کنید تا نگران به هم ریختگی خانه بعد از مراسم حنابندان نباشید.
در این شب، عروس از خانواده و خانه پدری خود خداحافظی می کند و جشنی به مناسبت آخرین شب سکونت او در خانه پدری برگزار می شود.
شیوه برگزاری این مراسم در شهرها و کشورهای مختلف متفاوت است.

حنا در مراسم حنابندان

حنا به صورت مایه ای از برکت بهشتی و نشان دهنده شادی، مهربانی و کامروایی معنی شده است.
در مراسم حنابندان رسم بر این است که بر روی دستان عروس خانم و آقا داماد حنا قرار می دهند.
این یکی از اصول اولیه در حنابندان است.
برخی مهمان ها نیز کمی از حنا را بر می دارند و دست یا پای خود را با آن حنا می گذارند.
لازم به ذکر است که استفاده از حنا در اسلام نیز توصیه شده و گفته می شود استفاده از آن برای بدن مفید است.

تهیه حنا در مراسم حنابندان

برای مراسم حنابندان خانواده داماد ظرف حنا را در منزل تهیه و تزئین می کنند و با شادی و پای کوبی به منزل پدرعروس می روند.
به طور معمول این مراسم پس از شام برگزار می شود و پدر عروس هزینه جشن را بر عهده می گیرد؛ البته تهیه لباس و هزینه آرایشگاه بر عهده داماد است.
چنانچه در منزل پدر عروس برگزاری مهمانی ممکن نباشد می توان این مراسم را در سالن عقد نیز برگزار کرد.
برخی تالارها سالن های مخصوص برای این مراسم ساخته اند.

تم رنکی مراسم حنابندان

اغلب رنگ مورد استفاده برای این شب آبی و نارنجی است.
این رنگ ها به خاطر این انتخاب شده اند که نشان دهنده شادی و خوشی هستند.
امروزه استفاده از رنگ سفید و قرمز نیز رواج زیادی پیدا کرده است.
کالسکه، دفتر ازدواج شمال تهران شما را به خواندن قسمت دوم این متن دعوت می نماید.