7 سنت عروسی عجیب و جذاب در کل جهان

در تمام جهان سنت های مختلفی برای برگزاری مراسم عروسی وجود دارد که در اینجا کالسکه، به عنوان یکی از بهترین های دفتر ازدواج دولت قصد دارد برخی از این سنن را بیان کند.
شما زوجین گرامی در صورتی که تمایل داشته باشید می توانید در سالن عقد تشریفاتی کالسکه مراسم خوانش متن عقد آریایی را نیز برگزار کنید.

سنت عجیب عروسی در روسیه

ژست احترام: در این کشور یک سنت عجیب برگزار می شود و عروس و داماد ملزم هستند این رسم را انجام دهند.
به این صورت که عروس و داماد در روز عروسی به مقبره سربازان گمنام که در جنگ های این کشور کشته شده اند می روند و بر روی مقبره آن ها گل قرار می دهند.
این کار با ژست خاصی به منظور ادای احترام به روح آن ها انجام می شود.

سنت عجیب عروسی در اسکاتلند

اسیر کردن عروس و داماد پیش از عروسی: یک رسم عجیب در این کشور است.
روز پیش از عروسی، دوستان عروس و داماد آن ها را اسیر می کنند و روی صورت آن ها آرد و خاکستر می پاشند!
به عقیده مردم اسکاتلند این کار روح شیطان را از عروس و داماد رها می کند.

سنت عجیب عروسی در چین

اشک شادی: یک رسم عجیب که در کشور چین برگزار می شود.
مردم این کشور یک ماه پیش از برگزاری مراسم عروسی این کار را انجام می دهند:
به مدت ده روز عروس خانم هر روز یک ساعت داخل ظرف مخصوص گریه می کند.
پس از گذشت این مدت نوبت مادر عروس است.
او نیز به مدت ده روز روزی یک ساعت در این ظرف گریه می کند؛ سپس ظرف را به مادربزرگ خانواده تحویل می دهند تا وی نیز در آن ظرف به مدت ده روز گریه کند.
به عقیده چینی ها این گریه ابراز شادمانی به خاطر مراسم عروسی است.

سنت عجیب عروسی درفرانسه

فرش انسانی: در یکی از جزایر این کشور به نام مارکاس بعد از تمام شدن مراسم عروسی اقوام دور و نزدیک عروس روی زمین کنار یکدیگر دراز می کشند و فرش انسانی تشکیل می دهند.
عروس و داماد نیز از روی آن ها عبور می کنند.
می توان گفت این رسم یک رسم عجیب در کشورهای اروپایی است.